Chọn hình thức
Mua sim trả sau mới
Mua sim mới hòa mạng trả sau
hoặc
Chuyển sang gói trả sau
Giữ số - chuyển đổi sang gói KM trả sau
Chọn gói cước
T100
Cước duy trì: 100.000vnđ /01 tháng
- 1000 phút gọi nội mạng
- 50 phút gọi ngoại mạng
B100
Cước duy trì: 100.000vnđ /01 tháng
- 1000 phút gọi nội mạng
- 10 phút gọi ngoại mạng
- 2GB data tốc độ cao, hết 2GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
B150
Cước duy trì: 150.000vnđ /01 tháng
- 1000 phút gọi nội mạng
- 100 phút gọi ngoại mạng
- 4GB data tốc độ cao, hết 4GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 100 SMS trong nước
B200
Cước duy trì: 200.000vnđ /01 tháng
- Miễn phí 30 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
- 150 phút gọi ngoại mạng
- 8GB data tốc độ cao, hết 8GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 150 SMS nội mạng
B250
Cước duy trì: 250.000vnđ /01 tháng
- Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
- 200 phút ngoại mạng
- 10GB data tốc độ cao, hết 10GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 200 SMS trong nước
B300
Cước duy trì: 300.000vnđ /01 tháng
- Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
- 250 phút ngoại mạng
- 10GB data tốc độ cao, hết 10GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 250 SMS trong nước
B350
Cước duy trì: 350.000vnđ /01 tháng
- Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
- 300 phút ngoại mạng
- 12GB data tốc độ cao, hết 12GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 300 SMS trong nước
B400
Cước duy trì: 400.000vnđ /01 tháng
- Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
- 350 phút ngoại mạng
- 15GB data tốc độ cao, hết 15GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 350 SMS trong nước
B500
Cước duy trì: 500.000vnđ /01 tháng
- Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
- 500 phút ngoại mạng + quốc tế
- 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 400 SMS trong nước
B700
Cước duy trì: 700.000vnđ /01 tháng
- Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
- 700 phút gọi ngoại mạng + quốc tê
- 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 700 SMS trong nước
B1000
Cước duy trì: 1.000.000vnđ /01 tháng
- Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
- 1000 phút gọi ngoại mạng
- 30GB data tốc độ cao, hết 30GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 1000 SMS trong nước
B2000
Cước duy trì: 2.000.000 vnđ /01 tháng
- Miễn phí 60 phút đầu tiên/ tất cả các cuộc gọi nội mạng
- 2000 phút gọi ngoại mạng
- 60GB data tốc độ cao, hết 60GB truy cập tốc độ thông thường và không bị tính thêm phí
- 2000 SMS trong nước
Thông tin khách hàng

Liên hệ

Họ và tên *

Số điện thoại

Địa chỉ hiện nay

Thông tin dịch vụ

Hình thức MUA SIM TRẢ SAU MỚI

Phí đăng ký 60,000 đ

Liên hệ

Họ và tên *

Số điện thoại

Địa chỉ hiện nay

Thông tin dịch vụ

Hình thức Chuyển sang gói trả sau

Phí chuyển đổiMiễn phí

Gói cước

Liên Hệ Tư Vấn: 0986 366 793