Các gói gọi miễn phí của viettel

F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút

90.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
F90 0376006000

Gửi đến: 9123

B150K

1.5GB + 500 SMS + 500 phút nội mạng

150.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
B150K 0376006000

Gửi đến: 9123

B100K

600MB + 500 SMS + 500 phút nội mạng

100.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
B100K 0376006000

Gửi đến: 9123

12F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút/30 ngày

1.080.000 vnđ/360 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
12F90 0376006000

Gửi đến: 9123

6F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút/30 ngày

540.000 vnđ/180 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
6F90 0376006000

Gửi đến: 9123

3F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút/tháng

270.000 vnđ/90 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
3F90 0376006000

Gửi đến: 9123

T70K

500 phút gọi viettel

70.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
T70K 0376006000

Gửi đến: 9123

V90

60GB/30 ngày

90.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
V90 0376006000

Gửi đến: 9123

Liên Hệ Tư Vấn: 0986 366 793