Các Gói cước 4g di động của viettel

MIMAX125

8GB data tốc độ cao

125.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX125 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX70

3GB data tốc độ cao

70.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX70 0376006000

Gửi đến: 9123

UMAX300

Không giới hạn dung lượng

300.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
UMAX300 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX90

5GB data tốc độ cao

90.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX90 0376006000

Gửi đến: 9123

Liên Hệ Tư Vấn: 0986 366 793