Các Gói cước Dcom của viettel

D30

2.5GB data

30.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D30 0376006000

Gửi đến: 9123

D300K

45GB data/180 ngày

300.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D300K 0376006000

Gửi đến: 9123

DC300

24GB data/6 tháng

300.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
DC300 0376006000

Gửi đến: 9123

D900

84GB data/12 tháng

900.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D900 0376006000

Gửi đến: 9123

D500

48GB data/12 tháng

500.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D500 0376006000

Gửi đến: 9123

D200

20GB data

200.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D200 0376006000

Gửi đến: 9123

D120

12GB data

120.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D120 0376006000

Gửi đến: 9123

D70

7GB data

70.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D70 0376006000

Gửi đến: 9123

D90

10GB data tốc độ cao

90.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D90 0376006000

Gửi đến: 9123

D50

3,5GB data

50.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D50 0376006000

Gửi đến: 9123

Liên Hệ Tư Vấn: 0986 366 793