Hướng dẫn đăng ký 3G/ 4G/ DCOM mới nhất
Đăng ký bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp:

TÊN GÓI CƯỚC (DẤU CÁCH) 0376006000 GỬI 9123

GÓI 3G/4G ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

MIMAX450

30GB/6 tháng

450.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX450 0376006000

Gửi đến: 9123

F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút

90.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
F90 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX125

8GB data tốc độ cao

125.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX125 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX70

3GB data tốc độ cao

70.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX70 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX200

15GB data tốc độ cao

200.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX200 0376006000

Gửi đến: 9123

UMAX300

Không giới hạn dung lượng

300.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
UMAX300 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX90

5GB data tốc độ cao

90.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX90 0376006000

Gửi đến: 9123

CÁC GÓI 3G/4G

MIMAX450

30GB/6 tháng

450.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX450 0376006000

Gửi đến: 9123

F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút

90.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
F90 0376006000

Gửi đến: 9123

B150K

1.5GB + 500 SMS + 500 phút nội mạng

150.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
B150K 0376006000

Gửi đến: 9123

12F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút/30 ngày

1.080.000 vnđ/360 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
12F90 0376006000

Gửi đến: 9123

6F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút/30 ngày

540.000 vnđ/180 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
6F90 0376006000

Gửi đến: 9123

3F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút/tháng

270.000 vnđ/90 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
3F90 0376006000

Gửi đến: 9123

V90

60GB/30 ngày

90.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
V90 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX125

8GB data tốc độ cao

125.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX125 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX70

3GB data tốc độ cao

70.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX70 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX200

15GB data tốc độ cao

200.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX200 0376006000

Gửi đến: 9123

UMAX300

Không giới hạn dung lượng

300.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
UMAX300 0376006000

Gửi đến: 9123

MIMAX90

5GB data tốc độ cao

90.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
MIMAX90 0376006000

Gửi đến: 9123

GÓI DCOM, MÁY TÍNH BẢNG ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

D300K

45GB data/180 ngày

300.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D300K 0376006000

Gửi đến: 9123

DC300

24GB data/6 tháng

300.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
DC300 0376006000

Gửi đến: 9123

D900

84GB data/12 tháng

900.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D900 0376006000

Gửi đến: 9123

D120

12GB data

120.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D120 0376006000

Gửi đến: 9123

D90

10GB data tốc độ cao

90.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D90 0376006000

Gửi đến: 9123

CÁC GÓI DCOM, MÁY TÍNH BẢNG

D30

2.5GB data

30.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D30 0376006000

Gửi đến: 9123

D300K

45GB data/180 ngày

300.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D300K 0376006000

Gửi đến: 9123

DC300

24GB data/6 tháng

300.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
DC300 0376006000

Gửi đến: 9123

D900

84GB data/12 tháng

900.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D900 0376006000

Gửi đến: 9123

D500

48GB data/12 tháng

500.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D500 0376006000

Gửi đến: 9123

D200

20GB data

200.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D200 0376006000

Gửi đến: 9123

D120

12GB data

120.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D120 0376006000

Gửi đến: 9123

D70

7GB data

70.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D70 0376006000

Gửi đến: 9123

D90

10GB data tốc độ cao

90.000 vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D90 0376006000

Gửi đến: 9123

D50

3,5GB data

50.000vnđ

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
D50 0376006000

Gửi đến: 9123

GÓI MIỄN PHÍ PHÚT GỌI + DATA

F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút

90.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
F90 0376006000

Gửi đến: 9123

B150K

1.5GB + 500 SMS + 500 phút nội mạng

150.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
B150K 0376006000

Gửi đến: 9123

B100K

600MB + 500 SMS + 500 phút nội mạng

100.000 vnđ/30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
B100K 0376006000

Gửi đến: 9123

12F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút/30 ngày

1.080.000 vnđ/360 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
12F90 0376006000

Gửi đến: 9123

6F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút/30 ngày

540.000 vnđ/180 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
6F90 0376006000

Gửi đến: 9123

3F90

5GB data + 250 SMS + 15 Phút gọi ngoại mạng + gọi nội mạng miễn phí dưới 10 phút/tháng

270.000 vnđ/90 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
3F90 0376006000

Gửi đến: 9123

T70K

500 phút gọi viettel

70.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
T70K 0376006000

Gửi đến: 9123

V90

60GB/30 ngày

90.000đ / 30 ngày

Đăng ký Chi tiết

Hoặc soạn tin:
V90 0376006000

Gửi đến: 9123

Liên Hệ Tư Vấn: 0986 366 793